Frodig uteplats

Familjen ville ha några olika förslag på hur deras framtida trädäck kunde vara format samt hur en pergola kunde planeras in på ytan. Omslutande, frodiga rabatter med blommande perenner ritades också in i förslaget.