BRF Halmstad

Bostadsrättsförening i Halmstad vars innergård behövde en förnyelse. De önskade rumslighet och växtlighet med fler sittplatser. Resultatet blev en ny uteplats, fler perennplanteringar och smartare användning av outnyttjade ytor. I ritningarna ser ni exempel på hur vyskisser kan underlätta för förståelsen över den nydesignade platsen.